ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.๓ สำหรับการเคลื่อนย้ายผลัดเปลี่ยนกำลัง (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108