ทหารพราน 49 เข้าร่วมกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์” สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์สามัคคี พี่น้องชาวตะมะยูง

55

           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนบ้านคลองหงษ์  หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร้อยโท สุภาพ เชาวลิต ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4915 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 4915 ร่วมกับ ผู้นำศาสนา , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น , หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ , กลุ่มสตรี และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์” สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์สามัคคี พี่น้องชาวตะมะยูง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลตะมะยูง มีกิจกรรมร่วมกันด้วยการทำขนมกวนอาซูรอ เสริมสร้างสังคมแห่งความร่วมมือ มีการแบ่งปันกัน และสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้มิติของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ร่วมเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำขนมอาซูรอ ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร ประหยัด ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้ง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

          ขนมอาซูรอหรือขนมบูโบร์ซูรอ เป็นขนมที่ชาวไทยมุสลิมทำขึ้นในวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ได้จากการนำอาหารหลายอย่างมารวมกันแล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายขนมเปียกปูน ประเพณีการกวนขนมอาซูรอเริ่มจากเจ้าภาพประกาศเชิญชวนชาวบ้านว่าจะมีการกวนขนม เมื่อถึงวันนัดหมาย ชาวบ้านจะนำเครื่องปรุงขนมมารวมกันและช่วยกันกวน เมื่อเสร็จแล้วจะกล่าวขอพรพระเจ้าแล้วจึงแบ่งขนมไปกินกัน เครื่องปรุงขนมที่ใช้ได้แก่ เครื่องแกง ข้าวสาร น้ำตาล กะทิ และของที่กินได้อื่นๆ เช่น มัน กล้วย ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่

          การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน โดยเจ้าภาพจะเชิญบุคคลผู้เป็นที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร (ดูอาร์) ก่อนจะทำการแจกจ่ายให้คนทั่วไปได้รับประทานกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า