ปิดการฝึก LAND EX THAMAL ครั้งที่ 26 ประจำปี 2023 หลังร่วมฝึกเป็นเวลากว่า 10 วัน กระชับความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นของทั้ง 2 ประเทศ ไทย – มาเลเซีย

274

          วันนี้ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่สนามฝึกกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ฝ่ายไทย เป็นประธานร่วมกับ พลโท ดาโต๊ะ เต็งกู มูฮัมหมัด เฟาซี บินเต็งกู อิบราฮิม ผู้บัญชาการกองกำลัง (กองทัพบกสนาม) ภาคตะวันตกมาเลเซีย ในพิธีปิดการฝึกร่วมระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียภายใต้รหัสการฝึก LAND EX THAMAL ครั้งที่ 26 ประจำปี 2023 ที่มีกองพลทหารราบที่ 5 ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจัดการฝึกขึ้นปีละครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ในการดูแลความมั่นคงตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมที่จะร่วมกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ให้เป็นไปตามยุทธวิธีและหลักนิยม ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยมี พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5,พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5/ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกฯ และ พันโท นพรัตน์ มหัตเสน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5/หัวหน้าส่วนควบคุมการฝึกผสม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมาเลเซียร่วมพิธีปิดการฝึก

          โดยก่อนพิธีปิดการฝึกได้รับชมการสาธิตการฝึกทบทวนการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นการฝึกร่วมผสมทางบกไทย – มาเลเซีย พร้อมแลกเปลี่ยนที่ระลึกให้แก่กันก่อนมอบธงฝึก LAND EX THAMAL ให้กับประธานฝ่ายมาเลเซีย เนื่องจากในปีต่อไปมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในการฝึก LAND EX THAMAL ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า