ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา (การแก้ไขปัญหายาเสพติด) ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101