ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ประจำอาคาร มว.สร.ร.๔๒ พัน.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

154