กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่สำนักสงฆ์

247

           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ตำบลช้างเผือก ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่สำนักสงฆ์บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  3 มิถุนายน 2566

              กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้เข้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบของสำนักสงฆ์ พร้อมทั้งได้ดำเนินการเก็บกวาดเศษขยะ, เก็บเศษกองไม้ และตัดหญ้า เพื่อเป็นให้เกิดความสะอาด สวยงามมากขึ้น

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า