ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารละลายเคมีสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา (ห้วง เม.ย. – ก.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46