ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (รถยนต์) รายการจ้างซ่อม สป.ในท้องถิ่น สนับสนุน ศกบ.อโณทัย งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

76
660529-09