ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม เดือน มิ.ย. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74