ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการ ด้านความมั่นคง กิจกรรมปฏิบัติการลาดตระเวนทางน้ำแนวลำน้ำชายแดนไทย – มาเลเซีย ๑.๓.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

145