มอบอินทผลัม แทนความรัก ความห่วงใย ในห้วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444

193

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 บ้านยีลาปัน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอก กฤษณะ  น้ำแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหมวดทหารพรานหญิง 30 จัดกิจกรรมมอบอินทผลัม แทนความรัก ความห่วงใย ในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 โดยนำอินทผลัมพร้อมน้ำดื่มมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางสัญจรผ่านไป – มา ในเส้นทางบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ เพื่อนำไปรับประทานในช่วงการละศีลอด ชาวมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหาร

          สำหรับการมอบอินทผลัมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของพี่น้องไทยมุสลิมด้วยจิตใจที่เมตตา และเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในห้วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุข ภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญต่อเดือนรอมฎอน ในครั้งนี้

รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า