กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำนักศึกษาจาก จชต. รับทุนการศึกษา สานฝันเยาวชนขายแดนใต้ นำความรู้ พัฒนาชุมชนบ้านเกิดอย่างยั่งยืน

124

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (สมศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.) นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จังหวัดยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส จำนวน 5 คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ได้มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับทุนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ณ ห้องเจ้าพระยาไชยานุภาพ กรมกิจการชายแดนทหาร กรุงเทพมหานคร  โดยมี พลตรี บรรลุ  เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง, คุณนครินทร์  รัตนกิจสุนทร, คุณมิตสึทากะ  อิตะ, Rtn.Martin Ellag จากสโมสรโรตารี เป็นประธานฯ

          โอกาสนี้ นางสาว ยัสมีน  โต๊ะแล๊ะ นักศึกษาจากจังหวัดยะลา ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณมูลนิธิว่า “ตนเติบโตในชุมชนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีสมาชิกในครอบครัว 3 ตนเองอาศัยอยู่กับมารดาและพี่ชาย ชุมชนของตนเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ที่มีคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยพุทธ คริสต์  ซิกส์ และไทยอิสลาม อาศัยอยู่ร่วมกัน อย่างรักใคร่กลมเกลียว สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เยาวชนใน Generation  ของตน เริ่มมีความหวังอยากกลับไปทำงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเกิด สิ่งแรกที่จะทำคือการไม่ละทิ้งการศึกษา เพราะการศึกษาในวันนี้ จะส่งผลให้ตนเองมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต”

          นักศึกษาจากจังหวัดยะลา กล่าวต่ออีกว่า “เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตนได้รับการติดต่อจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกรมกิจการชายแดนทหาร ตนและครอบครัวดีใจอย่างที่สุด ที่จะได้มีทุนการศึกษา ช่วยบรรเทาภาระผู้ปกครอง หนูขอขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่ 4 พลโท ศานติ  ศกุนตนาค และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้มีมุ่งมั่น ดูแลพี่น้องประชาชน นอกเหนือจากภาระงานความมั่นคง ท่านยังเป็นสื่อกลางทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบคุณที่ท่านมอง และปฏิบัติต่อประชาชนด้วยหัวใจ ท้ายนี้ตนขอให้ทุกคน ตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อน พี่น้อง มีความเสียสละแก่เพื่อนร่วมโลก และสิ่งสำคัญที่จะยึดถือปฏิบัติตลอดไป คือ ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า