ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทัวร์ กิจกรรมฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

210