ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129