ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

324