กิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” มอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

218

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ โดย พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามพัฒนปัญญา, บุคลากรทางการศึกษา, ส่วนราชการ และผู้นำส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม

          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่ และการแสดงออกของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของเยาวชน เพื่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งภายในกิจกรรม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้ให้การสนับสนุนของขวัญ พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องดื่ม มาให้บริการกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า