สร้างขวัญกำลังใจ มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ

112

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส โดย นาย วัฒนา ไชยณรงค์ (ลุงแอ๊ด) และ นาย วิเชียร ภักดีสุวรรณ (ลุงเดช) คณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส รับผิดชอบพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สำรวจผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและด้อยโอกาสในพื้นที่ พร้อมขอรับการสนับสนุน กายอุปกรณ์ ( รถเข็นผู้ป่วย ) จากศูนย์การแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอชต. ) และทำการส่งมอบให้กับ นาย ขิน สมสีแดง อายุ 81 ปี ผู้สูงอายุขาอ่อนแรง ในพื้นที่ ม.3 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอชต. ) เป็นผู้ส่งมอบ สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้พิการ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข ( หนึ่งกายอุปกรณ์ ร้อยแรงฝัน หนึ่งฝ่าฟันพร้อมรอบข้างเปี่ยมด้วยกำลังใจ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส )

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า