รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

174

          วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) เวลา 10.30 น. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ บ้านปูยุด หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต และบาลาเซาะนูรูลฮูดา บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหร พร้อมด้วยศูนย์ประสานการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทีมแพทย์โรงพยาบาลธารโต โดยมี นายอำเภอธารโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมต้อนรับ

          พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันของกองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย นายอำเภอธารโต และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งเมื่อวานนี้จากการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงและน่าเป็นห่วง วันนี้น้ำลดลงประมาณ 1 เมตร แต่ยังคงน่าเป็นห่วง ด้าน พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วันนี้กองทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สิ่งที่ดำเนินการเร่งด่วนในช่วงนี้ คือ เรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน และหลังจากนี้จะมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน และเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์โรงพยาบาลธารโต ได้เข้ามาตรวจสุขภาพ ซึ่งตอนนี้โรคที่ควรเฝ้าระวังคือ โรคตาแดง และโรคฉี่หนู โดยวันนี้ทางโรงพยาบาลธารโตได้ร่วมกับศูนย์ประสานการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์ของทหาร    เข้ามาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน สิ่งที่คาดหวังหลังจากนี้เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของการบูรณะ ดูแล และฟื้นฟูในเบื้องต้น เช่น การปรับเส้นทางให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

          ทั้งนี้ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 โทร 075-383-405 หรือหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 (พื้นที่สงขลา) โทร 074-586685, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 46 (พื้นที่ปัตตานี) โทร 073-340141, และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ 15 โทร 073-424021 (พื้นที่จังหวัดยะลา และนราธิวาส)

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า