มณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบ 82 ปี แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในพื้นที่ภาคใต้

63

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญ และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 82 มณฑลทหารบกที่ 41 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพลและครอบครัว โดยมี พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 อดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กำลังพลและครอบครัวหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ เข้าร่วมพิธี

           มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2483 ในนาม “มณฑลทหารบกที่ 5” ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยในขณะนั้นมี พลตรี หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 5 มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกและเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศ มีภารกิจสำคัญ คือ เมื่อครั้งยับยั้งการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ซึ่งจากวีรกรรมดังกล่าวได้มีการก่อสร้าง “อนุสาวรีย์วีรไทย” หรือ “พ่อจ่าดำ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ต่อมาเมื่อกองทัพบกได้ก่อตั้ง กองทัพภาคที่ 4 ในปี พ.ศ.2518 ก็ได้มีการแปรสภาพมณฑลทหารบกที่ 5 มาเป็นมณฑลทหารบกที่ 41 สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า