เยี่ยมครอบครัวน้อง ๆ ทหารใหม่ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

541

          พันโท สว่างพงษ์  อบแพทย์ ผู้บังคับกองพันกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 และคณะครูหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 พร้อมด้วยพลทหาร อดิพงดิ์  ทองอ่อน ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 ที่อยู่ในระหว่างฝึกทหารใหม่ของหน่วย ไปเยี่ยมภรรยาบ้านพักอาศัย เลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้คลอดบุตรในระหว่างพลทหารอดิพงดิ์ฯ เข้ารับการฝึกทหารใหม่ โดยเมื่อพลทหารอดิพงดิ์ฯ เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรก ได้โผเข้ากอดลูกและภรรยาด้วยความดีใจอย่างมาก  ทั้งนี้ ผู้บังคับกองพันกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้เด็กทารกและสิ่งของอุปโภค – บริโภคให้แก่ครอบครัวทหารใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวขั้นต้นด้วย

          จากนั้น ผู้บังคับกองพันกองพันทหารราบที่ 2 และคณะได้เดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นบ้านของ พลทหาร กิตติวิทย์  ศรีปาน ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 ที่อยู่ในระหว่างฝึกทหารใหม่ของหน่วย เพื่อเข้าเยี่ยมครอบครัว ซึ่งทางครอบครัวมีฐานะยากจน และได้ประสบวาตภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย โดยผู้บังคับกองพันกองพันทหารราบที่ 2 ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และมอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งพบปะพูดคุย ให้กำลังใจครอบครัวของน้อง ๆ ทหารใหม่ เพื่อให้ครอบครัวได้มีความสบายใจ และคลายความกังวล “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน“

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน กองพันกองพันทหารราบที่2 #กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า