ทหารเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.ปัตตานี

205

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับผู้นำในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั้ง 4 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดูแลของหน่วย ประกอบด้วย อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยได้ทำการขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง รวมทั้งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและไม่สามารถระบายได้ทัน

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า