จิตอาสาพัฒนาคลองระบายน้ำและขจัดวัชพืช ณ คลองบ้านในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

194

          จิตอาสา กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมกับ ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกันพัฒนาคลองระบายน้ำขจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อปรับภูมิทัศน์และป้องกันบรรเทาการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่คลองบ้านในไร่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นไปตามความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า