สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน หัวใจอาสา

215

รับชมเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้จาก สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน หัวใจอาสา

ซึ่งออกอากาศผ่านช่อง ททบ.5 HD

 

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

 

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า