ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ห้วงวันที่ ๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

247