ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

165