ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชนิด 2 บานประตูเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (201,000.00)

628

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.