ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เขียนบทโทรทัศน์วีดิทัศน์ ส่วนการผลิตสื่อโซเลียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

141