ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

164