ทหารพราน 42 ร่วมทำบุญ “ไถ่ชีวิตโค” จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อนำไปมอบ ให้ครอบครัวกำลังพลหน่วย ฯ

946

       วันนี้ (1 กันยายน 2563 เวลา 06.30 น.) ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกันทำบุญสร้างกุศล ร่วมไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ จากโรงฆ่าสัตว์ใน จังหวัดยะลา เพื่อนำไปมอบเพิ่มเติม “ตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว” การเลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย ของ นางสาวจารีย๊ะ  อีสอปูเต๊ะ (ผู้ดำเนินโครงการ) ซึ่งเป็นมารดาของ เด็กชายอับดุลกอเด  ภูเขาทอง บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

        เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ครอบครัวของกำลังพล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กำลังพลมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ครอบครัวคลายความกังวลในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

ไถ่ชีวิตโค      ห่วงใยใส่ใจกำลังพลเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า