ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบิติการ ของ ฉก.ตชด.44 และ นขต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก ( 2,133,172.00 บาท )

76