ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 ไตรมาส 3 (ห้วง เม.ย.-มิ.ย.65) ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 1,498,401.80 บาท )

21