ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ห้วงวันที่ ๑๖-๓๐ มิ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13