ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.สงขลา และ นขต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

25