ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.๔๓ และ นขต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

25