ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลตามจุดตรวจ ด่านตรวจ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

358

           พันเอก ศุภชัย  สงสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลตามจุดตรวจ ด่านตรวจ และฐานปฏิบัติการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร และอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาหลง, ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4903 บ้านไอร์แตแต หมู่ที่ 5 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส, ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4914  บ.มะนังซีโปร์ (บ้านย่อย บ.จะแนะ) ม.2 ต.จะแนะ, ด่านตรวจร่วม 3 ฝ่าย บ้านมะนังกาแยง ม.3 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และ ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยทหารพรานที่ 4914

           ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้พบปะให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้ปลอดภัย รวมทั้งมาตรการในการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกำลังพลให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ อีกทั้งยังได้มอบของอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า