ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นบันไดขึ้นลงสำนักงาน กกศ.ศสว. งวดที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 108,000.00 บาท )

241