เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อเครื่องอัฐบริขารและเครื่องใช้อื่นๆ (P๖๕๐๕๐๐๒๓๙๔๗)

31

650526-005