ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึก(เป้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 12,000.00 บาท)

81