พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว พลทหาร “ห่วงใยใส่ใจครอบครัวทหารใหม่ ผลัด 1/65”

30

          พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พร้อมด้วย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว พลทหาร มะไพฑูรย์ วาสารี ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 มอบสิ่งของที่จำเป็น, ยารักษาโรค พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยพลทหารดังกล่าว เป็นผู้ที่สมัครรับราชการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการซึ่งมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะรับใช้ชาติ แต่ด้วยทางบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทางหน่วยจึงเดินทางเข้าเยี่ยม นาย มะหลี วาสารี อายุ 65 ปี เป็นบิดา และญาติทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ที่ บ้านเลขที่ 84/3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้กล่าวชื่นชมบุตรชายของตนที่มีจิตใจอันกล้าหาญในการเสียสละสมัครมาเป็นทหารในกองทัพบก อีกทั้งได้ให้คำแนะนำถึงโอกาสการเรียนรู้เพิ่มเติมในหน่วยทหาร และการสมัครเข้ารับการศึกษาต่อไปเป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของบุตรชายในการบรรจุเป็นข้าราชการประจำในกองทัพบกพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ บิดาและญาติได้พูดคุยกับน้องทหารใหม่ผ่านทาง video conference เพื่อให้ทหารใหม่และญาติคลายความกังวล และมีความสบายใจ

          ในการนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้กล่าวอีกว่า ขอยืนยันในการดูแลบุตรหลาน ที่เข้ามารับราชการเป็นทหารใหม่ ในสังกัดกองพลทหารราบที่ 5 จะถูกปฏิบัติและดูแลให้เป็นไปในกรอบแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดในเรื่องของการฝึกและการดูแลทหารกองประจำการ เป็นอย่างดีที่สุด

กองพลทหารราบที่5

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า