เตรียมความพร้อมพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

204

          เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 ที่ โรงเรียนบ้านบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอกทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาโรงเรียนบ้านบองอก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา,ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจกองร้อยทหารพรานที่ 4513, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ,ผู้นำหมู่บ้าน,อาสาสมัครประจำพื้นที่ และผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านบองอก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่สามารถมากลับมาทำกิจกรรม ศึกษาเล่าเรียน ภายในโรงเรียนได้ตามปกติ

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ยังได้มอบของบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน

  

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า