ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคลมร้อนของ ศฝ.ยว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

130