ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เขียนบทโทรทัศน์ บทวีดิทัศน์ ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

162