ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ชค.543 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,395.00)

482

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย