ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน สมศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (381,500.00)

865

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.