ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,460.00 บาท)

73

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.