กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทย สู่พี่น้อง ในพื้นที่ จชต.” ให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี

2051

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ บ้านกะโผ๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทย สู่พี่น้อง ในพื้นที่ จชต.” ในพื้นที่ดังกล่าว

     ในโอกาสนี้ พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง อันจะเป็นเกราะคุ้มครองให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน

     สำหรับด้านประชาชนที่มารับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ต่างก็รู้สึกปลื้มใจ และขอบคุณกองทัพบก ที่มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม กองทัพบกก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า