ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ยะลา (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (330,990.00)

496

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.