ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.สงขลา (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก (1,563,664.00)

623

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.