ติดตามชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ร่วมสร้างมัสยิด ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด 

90

ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า