เกศาสานใจ ต้านภัยโควิด พี่ทหารพรานตัดผมให้กับน้องนักเรียน

452

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0830 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 จัดกำลังพลลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 หมู่ที่1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครู และนักเรียน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเยาวชนในพื้นที่

          โดยหน่วยได้จัดกำลังพลของหน่วย ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน “ตามโครงการเกศาสานใจ ต้านภัยโควิด” เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน 70 คน ซึ่งสร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับคณะครู และนักเรียน ต่างรู้สึกขอบคุณพี่ๆ ทหารพรานที่ได้ออกให้บริการตัดผมฟรีถึงที่โรงเรียน ซึ่งสร้างความสุขให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว   ทหารมีไว้ทำไม   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า